12/2 – 19 Första ordern landad

WeSolve Hydraulic Systems, WSH, första order kom inte helt oväntat från PROAC AB, som är ett syskonbolag i den egna sfären. Magnus och Peter från PROAC AB, var den 31 januari-19 kallad till NWP, ett sågverk i Östersund, för att se över en maskinutrustning i deras impregneringsanläggning. Detta på grund av att de sett klara …