WeSOLVE HYDRAULIC SYSTEMS

En komplett leverantör av industrihydraulik

WSH Systems är en certifierad partner till Bosch Rexroth som innehar troligen de mest erfarna hydraulikexperterna på marknaden.

Södra Förmansvägen 12  |  863 41 Sundsvall  |  info@wshs.se

 +46 (0)60-789 50 00  |  +46 (0)70-595 40 99

Hydrauliksystem

Cylindrar

Filter

Komponenter

Hydraulikmontage

Oljeprovtagning

Service

Om oss

WSH Systems AB är startat av kollegor som varit verksamma inom  Bosch Rexroth under många år: Vi besitter en stor erfarenhet inom  hydraulikområdet och i synnerhet en stor kunskap om hela Rexroth  programmet. 


WSH är certifierade av Rexroth: ”Certified Exellence Partner”. Ett helt  nytt koncept från Bosch Rexroth, som ställer betydligt högre krav på  en Bosch Rexroth Partner än tidigare.  


WSH är bildat tillsammans med WeSolve AB och Sundsvalls Mekaniska  Verkstad AB, företag inom mekanisk konstruktion och 

tillverkning. WSH bygger på erfarenhet från Hydraulik, Mekanik och  Tillverkning. 

 

Vi har allt under samma tak med korta beslutsvägar och  lösningsorienterat synsätt. WSH marknadsför och säljer Bosch  Rexroths hela program, men levererar alla fabrikat enligt kundens  önskemål.

 

Vår målsättning är att överträffa kundens förväntningar vid varje  kontakt med WSH. Vi erbjuder kunden en bred bas av kompetenser  och erfarenheter från i stort sett alla branscher, t.ex. Papper o Massa,  Stål, Gruvor, Marint, Vattenkraft/Energi, Sågverk och Specialprojekt  t.ex. Stockholms Operan. WSH har idag avtal med flera av de stora  koncernerna och levererar komponenter och kunnande till dem. Vi kan lösa kundens hela behov från projektering, tekniklösning,  konstruktion fram till leverans och installation av komplett utrustning  och service. Vi renoverar i vår verkstad bl.a. cylindrar, pumpar,  ventiler och elektronik. Vi samarbetar med flera lokala företag inom  t.ex. inom styr och reglerteknik. 

 

WSH är med ägargruppens samlade kompetenser, den partner inom  hydraulik, mekanik och tillverkning som kan erbjuda mest mervärde  till sina kunder. Inte bara när det kommer till försäljning av hydrauliska  komponenter, utan även framtagande av kompletta hydrauliska  system innehållande hydraulisk- och mekanisk konstruktion samt tillverkning.

Kontakta oss

Jan-Olof Andersson

Säljansvarig

j-o.andersson@WSHS.se

+46 60 789 50 10

Thomas Olofsson

Industriapplikationer

thomas.olofsson@WSHS.SE

+46 60 789 50 13

Mats Johansson

Teknikansvarig

MATS.JOHANSSON@WSHS.SE

+46 60 789 50 11

Anders Schön

Montage, Service

ANDERS.SCHON@WSHS.SE

+46 60 789 50 12

Våra samarbetspartners

WeSolve AB

Sundsvalls Mekaniska

Södra Förmansvägen 12 

863 41 Sundsvall, Sweden

+46 60 789 50 00

Insert Content Template or Symbol